This is an international website intended for audiences outside the United States.
Ini ialah sebuah laman web antarabangsa khas untuk pelawat-pelawat dari luar Amerika Syarikat. Pilih negara anda BM EN

constipation

Condition where you are unable to pass stools (or it’s very uncomfortable or painful) as often you normally would. It can also describe when you are not able to empty your bowels completely.

Buat masa ini tiada terdapat kandungan yang diklasifikasikan dengan istilah ini.

Borang maklum balas